ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ซ่อมแซมตัวเรือและติดตั้งอุปกรณ์เรือ แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดด้วยประสบการณ์เฉพาะทางจากช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญทางเรือ  ติดตามทาง Facebook ได้ที่นี่